AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT
Pozývame vás 16.11. o 17.00 na otvorenie výstavy Pornoorno / Web Site Story/. Výstava potrvá do 15.12. Otvorené okrem pondelka, galéria Bašta, Východoslovenské múzeum Košice, areál Rodošto.

PORNOORNO - Web Site Story, 2000 - 2011
P. M. S.
Kurátor Pavel Maria Smejkal


Autor predstaví výber tvorby za posledných zhruba desať rokov, ktorej spoločnou témou sú súčasné komunikačné technológie - internet a jeho veľká časť obsahu - erotické a pornografické stránky. Autor rozvíja svoju metódu preberania obrazových motívov a jej následné spracovanie a posunutie do inej dimenzie, ako to už viackrát úspešne predstavil napr. v sériách The Family of Man, Fuck Your Fear, STARS, či poslednej sérii Fatescapes, v lete vystavovanej na prestížnom francúzskom festivale v Arles na výstave venovanej využívanie internetu a súčasných digitálnych možností From Here On. A, podobne ako pri Fatescapes, aj teraz na výslednom obraze dačo chýba...
Autor samozrejme podrobuje prevzatý materiál aj iným technikám a postupom: rozostreniu, deformáciám, extrémnemu zväčšeniu, farebným posunom apod. a hľadá moment, kedy fotografia prestáva byť fotografiou, resp. kedy pornografia prestáva byť pornografiou. Autor sa na internete zaujíma aj o iné témy, jedna z nich je reklama a jej prostitučné správanie a hľadá zaujímavé momenty, keď sa stretnú, častokrát náhodou, nesúrodé prvky a vytvoria surreálnu, mrazivú atmosféru. Pornografia sa ale nenachádza iba v zákutiach webu, ale častokrát ju dnes nájdeme aj na stránkach bežných časopisov. Autor sleduje formu reklám na eroticé služby a zaujíma sa o zanonymnenie aktérov. Jeho séria portrétov z reklám je prekvapujúco podobná tváram ľudí z náhrobkov, miznúcich pod náporom času, ako v jeho staršej sérii Fade out.
Späť na úvod >>>
Ako viackrát v minulosti, aj teraz sa autorovi stalo, že podobné práce našiel na internete v portfóliách iných autorov. Ide väčšinou o náhodné a na sebe nezávislé využitie podobných nápadov, myšlienok, postupov, techník... V tomto prípade napr. nájdeme podobnosť s prácami Thomasa Ruffa alebo Charlesa Cohena. Podobné otázky a myšlienky a spoločná doba a technológie vytvárajú priestor pre opakovanie motívov a tém v umeleckej tvorbe, čo je aj objektom autorovej doktorandskej práce na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Autor teda touto výstavou prvýkrát skúma aj túto otázku: či má zmysel publikovať vlastné práce, ktoré sa podobajú na práce iných autorov, resp. ako a či sa posunie obsah a zmysel prác v inom kontexte a v inom priestore. Téma je pre autora zásadná, na základe svojej diplomovej a doktoradskej práce pripravuje na rok 2013 výstavu Autor je mŕtvy, nech žije umenie!
FotoFest Košice bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry SR